„Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“

„Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“

Projekto nuoroda

2019 m. VšĮ „Pamėginčius“ pradėjo vykdyti Lietuvių katalikų religinės šalpos remiamą projektą „Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“. Projektu siekiama sąmoningai priimti mirties reiškinį ir aptarti laidotuvių apeigų prasmę, kad krikščioniškoji amžinojo gyvenimo žinia padėtų skleisti evangelijos žinią gyviesiems.

Kovo 22 d. 17 val. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos salėje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius) ir kovo 27 d. 18 val. Šv. Kryžiaus namuose (S. Daukanto a. 1, Vilnius) įvyko 2 seminarai apie Katalikų laidotuves Lietuvoje: jų tradiciją, nūdieną bei kaitą žmogaus galutinio gyvenimo tikslo šviesoje. Seminaro dalyviai turėjo galimybę aptarti galimas laidotuvių paslaugų vystymosi gaires. Seminarą vedė prelegentė sesuo Rimutė Marija Petra Garnevičiūtė, dr. iš Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos.

Pradėjusi nuo bendruomenės pareigos laidoti savo mirusiuoius, lektorė papasakojo laidojimo paslaugų atsiradimo ir įsigalėjimo istoriją. Skirtingai nei senosiose bendruomenėse, laidojimo paslaugų teikėjai suteikė laidotuvėms komercinį pobūdį. Jie pradėjo suskaidyti ritualą dalimis nurodydami konkrečias kainas, kai pati transakcija yra sąlygojama artimųjų pasimetimo, santykių asimetrijos ir skirtingų orių apeigų sampratų.

Seminaro vedėja kvestionavo mirusiųjų kremavimo tradicijos populiarėjimą, cituodama Bažnyčios dokumentus ir 2019 m. gegužės 10 d. išsakytomis mintimis pasidalino Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės dienraštyje „XXI amžius“ Nr. 19(2336).

Susirinkusiems laidojimo paslaugų centro darbuotojams rekomenduota prisiminti apeigyne nurodytas maldas šarvojant mirusįjį. Šermenų metu gyvieji turi nepamiršti galimybės laimėti mirusiesiems atlaidus. Daliniai atlaidai suteikiami ne tik aukojant šv. Mišias, kalbant ar giedant rožinį, bet ir ne mažiau kaip pusę valandos skaitant šv. Raštą. Todėl pasiūlyta padėti šv. Rašto knygą laidojimo salėje, arba darbuotojui garsiai paskaityti pasirinktas ištraukas.

Lektorė apgailestavo, kad nyksta tradicija giedoti velionio artimiesiems: nors ne profesioniai, bet iš širdies, o populiarėja paprotys kviesti samdytus giesmininkus. Be to giesmės, ypač romansai, dažniau akcentuoja šiapusinį gyvenimą, o ne kelia mintis į anapusybę.

Anot J. Ratzingerio knygos Eschatologija, viso pikto centras yra mirtis, o dalyvavimas laidotuvėse yra dalyvavimas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtyje. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas sunaikina blogį ir sukuria amžiną ryšį su žmonėmis. Gyviesiems susidūrimas su artimojo kančia ir mirtimi yra žmogiškojo apsisprendimo vieta kasdieniniam pasiryžimui už tikėjimą, tiesą ir teisingumą.

2020 m. lapkričio 30 d. (pirmadienį) ZOOM platformoje vyko konferencija „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“.

Konferencijos programa:

9:45 – 10.10 Registracija
10.10 – 10.30 Sveikinimo žodis
10.30 – 11.15 Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“
11.15 – 12.00 Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“
12:00 – 14.00 Pietų pertrauka
14.00 – 14.45 Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”
14.45 – 15.15 Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius

Konferencijos audio įrašai:

Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“

Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”

Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius

Tarptautinis projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi…“

Tarptautinis projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi…“

Projekto nuoroda

„Kol gyveni, tol ir mokaisi“ – tai jau aštuntus metus vykstantis tarptautinis projektas, kurį inicijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja Rasa Bačiulienė. Projektas įtraukia tautines mažumas, socialiai pažeidžiamus jaunuolius ir jaunus individus turinčius negalią ar kitus specialiuosius poreikius, taip pat moksleivius iš trisdešimt septynių Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos, Danijos, Ukrainos ir Lenkijos  tradicinių, specialiųjų bei integruotų mokyklų.

2019 metais prestižinėje tarptautinėje Londono knygų mugėje projektas buvo nominuotas „Iternational Excellence Awards 2019“ tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje „Educational Learning Recourses“.

Projekto rėmuose išleisti jau aštuoni patarlių žodynai: lietuvių-anglų, lietuvių-rusų, lietuvių-vokiečių, rusų-anglų, lietuvių-norvegų, lietuvių-danų, lietuvių-ukrainiečių ir lietuvių-lenkų, kuriuos iliustravo moksleiviai. Leidinį „Lietuvių-anglų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“ Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2017 metais atrinko į Londono leidinių kolekciją atstovauti Lietuvai prestižinėje Londono knygų mugėje. Žodynas „Lietuvių–rusų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Век живи, век учись“ tais pačiais metais atstovavo Lietuvai tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje. Knyga „Lietuvių-vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Der Mensch lernt, solange er lebt“ atstovavo Lietuvai tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje 2019 m., o Vokietijos nacionalinė biblioteka įtraukė ją į savo fondo rinkinius. Ketvirtasis patarlių žodynas „Русско-английские пословицы. Век живи, век учись. Live and Learn“ įtrauktas į JAV Portlando valstybinio universiteto Laisvųjų menų ir mokslų koledžo bibliotekos fondus bei į Slavų ir Rytų Europos kalbų profesorių asociacijos SEELANGS katalogus JAV. Penktasis leidinys „Lietuvių-norvegų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. En lærer så lenge en lever“ įtrauktas į Norvegijos nacionalinės bibliotekos fondo rinkinius. Šeštasis dvikalbis patarlių žodynas – skirtas danų kalbai „Lietuvių-danų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Man lærer så længe man lever“. Septintąjį „Lietuvių-ukrainiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Вік живи – вік учись” iliustravo ukrainiečių vaikai, pabėgę nuo karo, ir moksleiviai iš Kamjanskės miesto Dniepropetrovsko srityje. Ką tik pasirodė aštuntasis leidinys „Lietuvių-lenkų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Człowiek uczy się przez całe życie“.

Moksleiviai iš Lietuvos piešė lietuviškas patarles, o jų atitikmenis užsienio kalba iliustravo vaikai iš atitinkamos šalies. Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, patarlės papildytos variantais. Įdomu palyginti, kaip tą pačią patarlę interpretuoja ir supranta vaikai Lietuvoje ir kitose šalyse.

Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžiantys tautos savitumo išraišką. Todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekiama skatinti vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba ir tuo pačiu mokytis svetimos kalbos per kūrybinę išraišką. Šis projektas – puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo bei socialinies įtraukties pavyzdys.

Projekto partneriai ir dalyviai:

Vilniaus universitetas, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje, Goethe‘s institutas Vilniuje, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Norvegijos lietuvių bendruomenių taryba, Lietuvos Respublikos ambasada Danijoje, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Vakarų Anglijos universitetas, Jungtinė Karalystė,  St Chad‘s Patchway pradinė mokykla, JK, Filton Avenue mokykla, JK, The Park pradinė mokykla Bristolyje, JK, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Vilniaus Valdorfo mokykla, Skirgiškių kaimo Žalioji mokykla, Zarasų rajono Dusetų meno mokykla, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija, Vilniaus Šilo mokykla, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija, Freie Waldorfschule am Kräherwald, Štutgartas, Vokietija, Freie Waldorf Schule am Prenzlauer Berg, Berlynas, Vokietija, Vilniaus tarptautinė mokykla, Vilniaus tarptautinė Meridian mokykla, Visagino progimnazija Draugystė, Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija, Rokiškio raj. Obelių vaikų globos namai, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Stokksund oppvekstsenter ir Steinerskolen på Rotvoll mokyklos Norvegijoje, Molėtų menų mokykla, Utenos meno mokykla, Kristofferskolen ir Præstelundskolen Danijoje, Raseinių meno mokykla, Ukmergės meno mokykla, Vilniaus mokykla „Varnų sala“, Kamjanskės specializuota kalbų mokykla Nr. 16, Ukraina; Akmenės r. Kruopių pagrindinė mokykla, VDU Atžalyno progimnazija, Visagino “Verdenės” gimnazija, Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija, Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazija, Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II gimnazija ir progimnazija, Krokuvos ambasados tarptautinė mokykla, Lenkija.

 

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Projekto rėmėjai Draudimo brokerių rūmai, UADBB „Rizikos cesija“, „Draudimo forumas“ dalyviai, Danske bank, UAB „Lords LB Asset Management”.

https://www.shop.pamegincius.lt/projektas_kol_gyveni_tol_ir_mokaisi

Kūrybinės dirbtuvės „Miesto montažai“ Anykščių bibliotekoje

Kūrybinės dirbtuvės „Miesto montažai“ Anykščių bibliotekoje

Pristatome kūrybines dirbtuves, kurias įkvėpė dailininko Vlado Žiliaus (1939-2012) fotografijų paroda „Amsterdamas 1980“. Ši paroda susilaukė didžiulio žiūrovų susidomėjimo Nyderlanduose. Tikimės ir Jus šios fotografijos, darytos prieš 40 metų, įkvėps kūrybai. Siųskite savo miesto montažus Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai adresu: vaikai.avb@gmail.com. Juos paviešins biblioteka socialiniame tinkle, o 2021 m. sausio mėn., trijų kūrinių, surinkusių daugiausia patiktukų, autoriai bus apdovanoti prizais, kuriuos bus galima atsiimti Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje. Savo kurtus miestų montažus siųskite iki gruodžio 30 d. Nepamirškite parašyti savo vardo, pavardės ir kiek jums metų. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.