Adventinis vakaras

Adventinis vakaras

2022 m. gruodžio 12 d. VšĮ „Pamėginčius” bendruomenė susibūrė jaukiam ir šiluma spinduliuojančiam adventiniam vakarui. Nors tą dieną buvo užpustyti keliai ir kilo gripo banga – renginyje dalyvavo dalis VšĮ „Pamėginčius” organizuojamų edukacijų lektorių, vadybininkų bei veiklų organizatorių. Renginio metu visi susirinkusieji giedojo tradicines adventines lietuvių liaudies dainas. Ausis glostė užburiantys skambančių dubenėlių ir gongo garsai, atliekami VšĮ „Pamėginčius” organizuojamos edukacijos „Skambesio stebuklas” ir „Garsų mankšta” lektoriaus Aleksėjaus Sapiego. Buvo nuostabus laikas pažvelgti vieni kitiems į akis, artimiau susipažinti, aptarti praėjusius metus ir padėkoti už kūrybišką kelionę kartu.