Pirkimo taisyklės ir sąlygos

  1. Bendrosios nuostatos

shop.pamegincius.lt – internetinė parduotuvė, susieta su el. adresu www.pamegincius.lt, administruojama VšĮ „Pamėginčius“. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“).

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, sutinkate su  taisyklėmis ir pažymite varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis“.

2.2. Patvirtinimą apie sutarties sudarymą ir suformuotą užsakymą gausite registracijos formoje nurodytu el. paštu. Kartu su šiuo patvirtinimu gausite banko rekvizitus, kuriais turite apmokėti už užsakymą. Kol kas negalime Jums pasiūlyti tiesioginio prisijungimo prie mokėjimų sistemos.

2.3. Jūs turite teisę atsisakyti sutarties informuodami mus el. paštu info@pamegincius.lt arba užpildydami Nuotolinės sutarties atsisakymo formą ( www.pamegincius.lt/atsisakymo_forma ).

2.4. Sutartis nutrūksta savaime, Jums neapmokėjus prekių krepšelio per 14 dienų. Jei apsisprendėte apmokėti prekes praėjus šiam terminui, galime paprašyti e-parduotuvėje suformuoti prekių krepšelį iš naujo.

2.5. Prekės pristatomos per 7 darbo dienas po apmokėjimo Jūsų pasirinktu pristatymo būdu. Pristatytos prekės gali būti grąžintos laikantis šių taisyklių 5 dalies reikalavimų.

  1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Jūsų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir galiojančių Lietuvos Respublikos „Asmens duomenų teisinės apsaugos“ įstatymo (Valstybės žinios, 2008, Nr. 22-804) nuostatų. Jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 3 metus. Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti.

3.2. Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas. Be Jūsų leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami ar parduodami trečioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

3.3. Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs – būtini duomenys.

3.4. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti.

3.5. Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų e-parduotuvės duomenų bazėje.

3.6. Mes pasiliekame galimybę naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami gauti visą naujausią informaciją apie visą Mūsų veiklą turėtumėte papildomai nurodyti el. pašto duomenis skiltyje www.pamegincius.lt/naujienlaiskis .

  1. Teisės ir pareigos

4.1. Informacija apie prekes yra skelbiama tinklalapiuose www.pamegincius.lt, www.shop.pamegincius.lt ir Mūsų facebook paskyroje. Jūs turite teisę gauti papildomą informaciją apie prekes, parašę Mums el. paštu info@pamegincius.lt

4.2. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

4.3. Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti pagal nurodytą sumą.

4.4. Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo prisijungimo prie e-parduotuvės kodo.

4.5. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, e-parduotuvės pristatymo sąlygomis ir kainomis, prekių grąžinimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.6. Jūs įsipareigojate svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims. Pastaruoju atveju turite informuoti dėl pirmosios paskyros blokavimo el. paštu info@pamegincius.lt

4.7. Jei pastebime bandymus pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Jūsų registraciją.

4.8. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Mes galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar e-parduotuvės veikimo sąlygas.

4.9. Mes pasiliekame teisę neįspėdami Jūsų keisti e-parduotuvės turinį.

  1. Prekių grąžinimas

5.1. Jei pageidaujate grąžinti prekę, turite kreiptis el. paštu info@pamegincius.lt . Įsigytos kokybiškos prekės grąžinamos per 14 dienų, Civilinio kodekso straipsniuose 6.228(10) ir 6.228(11) nustatyta tvarka. Prie prašymo pridėkite prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitos faktūros kopiją).

5.2. Grąžinant kokybiškas prekes siuntos išlaidas turėsite apmokėti Jūs. Gavę grąžinamas prekes, mes informuosime Jus el. laišku ir ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinsime pinigus į nurodytą sąskaitą.

5.3. Pasibaigus 14 dienų terminui, Mes pasiliekame teisę negrąžinti kokybiškų spausdintų knygų, pasinaudodami LRV Mažmeninės prekybos taisyklių (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565) numatoma išimtimi.

5.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame tokias prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba grąžinti Jums sumokėtus už šią prekę pinigus.

5.5. Grąžinant nekokybišką prekę arba ne tą prekę, kuri buvo faktiškai užsakyta, siuntimo (grąžinimo) išlaidas atlyginsime Mes.

5.6. Knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose knygose.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.

6.2. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Prašymą/skundą dėl Mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/