Projekto „Aš prašau duonos“ finansavimas

Projekto „Aš prašau duonos“ finansavimas

Džiaugiamės iš Lietuvos kultūros tarybos gavę finansavimą projektui „Aš prašau duonos“, kurio metu išleisime to paties pavadinimo Algimanto Katiliaus knygą, kurioje keturiolikmetis paauglys pasakoja savo istoriją tremtyje Sibire. Knygą iliustruoja jaunosios kartos atstovas Mykolas Šimkevičius. Moksleiviams bus surengtos edukacinės dirbtuvės bei bus sukurtas video ir du virtualūs žaidimai-viktorinos.

Projekto „Nenuobodžiauk!“ finansavimas

Projekto „Nenuobodžiauk!“ finansavimas

Džiaugiamės Lietuvos kultūros tarybai finansavus projektą „Nenuobodžiauk!“. Mus ir vėl džiugins rašytojos Ilonos Ežerinytės, etnologo prof. Liberto Klimkos, jaunosios menininkės Gustės Bačiulytės, fotografės Vilijos Visockienės, vertėjos Indrės Klimkaitės ir autorės Rasos Bačiulienės kūriniai. Projektas startuos rugsėjo mėnesį. Iki greito!

Registracija į stovyklą „Gamta ir kultūra 2021“

Registracija į stovyklą „Gamta ir kultūra 2021“

Atidaryta registracijos forma į vaikų dieninę stovyklą „Gamta ir kultūra 2021“. Jau antrus metus vyksianti stovykla įtrauks į skirtingas menines, pažintines ir sportines veiklas. Esant palankiems orams, kuo daugiau laiko leisime atvirame ore Verkių regioniniame parke. Stovyklos vadovė Edita Žukauskaitė. Kai kurios pamainos dalinai finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės. Stovykla vykdoma bendradarbiaujant su Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ kavine.

Plačiau apie stovyklą čia.

Norintiems savanoriauti čia.

Pernai metų stovyklos nuotraukų galerija čia.

Kviečiame registruotis!

Registracijos forma

Projekto „Vilko ašara“ finansavimas

Projekto „Vilko ašara“ finansavimas

Džiaugiamės Lietuvos kultūros tarybai parėmus projektą „Vilko ašara”.  Tikimės jau vasarą pakviesti į naujos knygos pristatymą ir edukacines dirbtuves.

„Vilko ašara” – 9-13 metų vaikams skirtas patarlių ir priežodžių projektas, kurio pagrindinis veikėjas yra vilkas. Lietuviškas patarles ir priežodžius papildys angliški atitikmenys. Leidinį puoš jaunosios kartos atstovės Emilijos Čypaitės iliustracijos.

Jau yra išėjęs patarlių ir priežodžių rinkinys “Jei su lapėm prasidėsi…”, kurį šmaikščiom iliustracijom papuošė pradedanti menininkė Gustė Bačiulytė. Gustės iliustracijų paroda susilaukė didžiulio dėmesio “Kultūros naktis 2020” programoje.

„Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“

„Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“

Projekto nuoroda

2019 m. VšĮ „Pamėginčius“ pradėjo vykdyti Lietuvių katalikų religinės šalpos remiamą projektą „Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“. Projektu siekiama sąmoningai priimti mirties reiškinį ir aptarti laidotuvių apeigų prasmę, kad krikščioniškoji amžinojo gyvenimo žinia padėtų skleisti evangelijos žinią gyviesiems.

Kovo 22 d. 17 val. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos salėje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius) ir kovo 27 d. 18 val. Šv. Kryžiaus namuose (S. Daukanto a. 1, Vilnius) įvyko 2 seminarai apie Katalikų laidotuves Lietuvoje: jų tradiciją, nūdieną bei kaitą žmogaus galutinio gyvenimo tikslo šviesoje. Seminaro dalyviai turėjo galimybę aptarti galimas laidotuvių paslaugų vystymosi gaires. Seminarą vedė prelegentė sesuo Rimutė Marija Petra Garnevičiūtė, dr. iš Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos.

Pradėjusi nuo bendruomenės pareigos laidoti savo mirusiuoius, lektorė papasakojo laidojimo paslaugų atsiradimo ir įsigalėjimo istoriją. Skirtingai nei senosiose bendruomenėse, laidojimo paslaugų teikėjai suteikė laidotuvėms komercinį pobūdį. Jie pradėjo suskaidyti ritualą dalimis nurodydami konkrečias kainas, kai pati transakcija yra sąlygojama artimųjų pasimetimo, santykių asimetrijos ir skirtingų orių apeigų sampratų.

Seminaro vedėja kvestionavo mirusiųjų kremavimo tradicijos populiarėjimą, cituodama Bažnyčios dokumentus ir 2019 m. gegužės 10 d. išsakytomis mintimis pasidalino Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės dienraštyje „XXI amžius“ Nr. 19(2336).

Susirinkusiems laidojimo paslaugų centro darbuotojams rekomenduota prisiminti apeigyne nurodytas maldas šarvojant mirusįjį. Šermenų metu gyvieji turi nepamiršti galimybės laimėti mirusiesiems atlaidus. Daliniai atlaidai suteikiami ne tik aukojant šv. Mišias, kalbant ar giedant rožinį, bet ir ne mažiau kaip pusę valandos skaitant šv. Raštą. Todėl pasiūlyta padėti šv. Rašto knygą laidojimo salėje, arba darbuotojui garsiai paskaityti pasirinktas ištraukas.

Lektorė apgailestavo, kad nyksta tradicija giedoti velionio artimiesiems: nors ne profesioniai, bet iš širdies, o populiarėja paprotys kviesti samdytus giesmininkus. Be to giesmės, ypač romansai, dažniau akcentuoja šiapusinį gyvenimą, o ne kelia mintis į anapusybę.

Anot J. Ratzingerio knygos Eschatologija, viso pikto centras yra mirtis, o dalyvavimas laidotuvėse yra dalyvavimas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtyje. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas sunaikina blogį ir sukuria amžiną ryšį su žmonėmis. Gyviesiems susidūrimas su artimojo kančia ir mirtimi yra žmogiškojo apsisprendimo vieta kasdieniniam pasiryžimui už tikėjimą, tiesą ir teisingumą.

2020 m. lapkričio 30 d. (pirmadienį) ZOOM platformoje vyko konferencija „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“.

Konferencijos programa:

9:45 – 10.10 Registracija
10.10 – 10.30 Sveikinimo žodis
10.30 – 11.15 Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“
11.15 – 12.00 Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“
12:00 – 14.00 Pietų pertrauka
14.00 – 14.45 Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”
14.45 – 15.15 Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius

Greitai galėsite klausyti konferencijos audio įrašų.