Lietuvos kultūros taryba iš dalies parėmė projektą „Festivalis „Gloria“ skirtas Miko Petrausko 150-osioms gimimo metinėms“. Muzikinis festivalis „Gloria“ ir jo atgarsiai skirtas paminėti garsaus Lietuvos kompozitoriaus, vargonininko, dirigento, pedagogo ir kultūros veikėjo, pirmosios lietuvių nacionalinės operos kūrėjo Miko Petrausko 150-asias gimimo metines. Kompozitorius gimė 1873 m. Palūšėje, iš savo tėvo Jono išmokęs vargonuoti, Mikas 1888–1896 m. vargonininkavo, vadovavo chorui ir orkestrui Labanore.

Pagrindine festivalio vieta pasirinkta Labanoro bažnyčia, kurioje dirbo Mikas Petrauskas. Labanoro Švč. Mergelės Marijos bažnyčia mena ilgą istoriją. Nuo 1522 m. rašytiniuose šaltiniuose minima bažnyčia garsėjanti stebuklingu Marijos Sopulingosios paveikslu, buvo maldos ir kultūrinės traukos centras. 2009 metais įvykęs bažnyčios gaisras sukrėtė ne tik Labanoro bendruomenę, bet ir daugybę Lietuvos žmonių, kurie kuo galėdami prisidėjo prie bažnyčios atstatymo. Labai reikšmingą ir svarbų indėlį atstatant bažnyčia paliko įvairių sričių Lietuvos menininkai. Siekiant bendro tikslo užsimezgė stiprios iki šiol besitęsiančios draugystės. Kasmet, bendradarbiaujant su įvairių sričių menininkais, organizuojami sakralinės muzikos koncertai, dailininkų plenerai, atlaidai, šeimos šventės, kuriuos aktyviai lanko ne tik bendruomenės, bet ir aplinkinių gyvenviečių žmonės. Nuo 2013 m. bažnyčios varpinėje įrengtas parapijos muziejus. 2022 m. minint Labanoro bažnyčios 500 metų jubiliejų kilo idėja surengti Labanoro bažnyčios festivalį „Gloria“.

Festivalio komanda glaudžiai bendradarbiauja su atstatytos Labanoro bažnyčios klebonu bei parapijiečiais. Neatsitiktinai ir festivalis atidarytas gegužės 7 d. ansamblio Inmezzo koncertu šioje bažnyčioje.

Pagrindinę penkių koncertų ciklo festivalio programą lydės 3 atgarsių koncertai Utenos apskrityje.

 

 

353459659_101933782955844_4323469934815387727_n