2022 m. liepos 24 d. Vajasiškyje vyks šv. Onos atlaidai. Šventės programa:

12  val. Kviečiame kartu švęsti šv. Mišias, kurias aukos Panevėžio vyskupas JE linas Vodopjanovas.

Po šv. Mišių „Senolių kaimo“ dešimtmečio minėjimas, E. ir I. Urbonų vaišės, G. Šumino muzika ir kitos linkmybės.

Šventės metu obelų sode vyks plenero „Rožės ir lelijos“ dalyvių darbų paroda.

Projektą dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba