Programa „Portretas. Šaržas. Karikatūra” skirta vyresnio amžiaus moksleiviams, padės patirti ir suvokti savo kaip dailininko talentą. Praktinis užsiėmimas leis kiekvienam išmėginti ne tik ranką ir teptuką, bet ir pastabią akį, nes nuo kiekvieno atskirai priklauso pasirinkimas, ką pamatyti piešiamajame ir ką akcentuoti. Mokomi dailės žanrai atvers galimybes papokštauti ar išreikšti savo kritinį mąstymą. Sužinosime apie skirtingus būdus, kuriais menininkas gali žvelgti į žmones ir aplinkinį pasaulį: realistinį, humoristinį ir kritinį, bei kuo jie skiriasi. Kaip pasiekti, kad humoras netaptų pašaipa ir kokie pasaulio reiškiniai verti griežtos kritikos ar pasmerkimo? Taigi net ir nemėgstantiems piešti ši pamoka suteiks naudingų įžvalgų apie tinkamo požiūrio taško atradimą, nes juk ne visada galime pakeisti pasaulį,  dažniausiai tik savo požiūrį. Užsiėmimo metu bus sudarytos sąlygos pabendrauti su profesionaliu dailininku jaukioje aplinkoje bei pabandyti patikrinti savo talentą dailėje. Skirta 10-12 klasėms.

Edukacijoje „Išmanioji fotomagija“ mokoma Išmaniųjų fotografijos triukų ir kūrybiškai panaudoti telefoną fotografuojant ir redaguojant vaizdą. Padedami fotomenininkų sąjungos nario, išmėginę keletą nesudėtingų triukų, moksleiviai prasmingai ir kūrybiškai naudosis telefonu kaip rimto fotografavimo ir vaizdo redagavimo priemone. Kūrybiškumui išlaisvinti bus naudojamos priemonės pasitaikančios kasdienybėje – akiniai, flomasteriai, maišelis ir pan. Nufotografuoti vaizdai bus apdorojami telefone esančiomis programomis, kurias pasitelkus, tikimasi gauti originalius rezultatus. Skirta 5–10  klasėms.

Programa „Nuo Adomo iki Ievos“ . Kelionė iš vaiko į suaugusiųjų pasaulį pažymėta kūno ir dvasine branda, neatsiejama nuo lytiškumo suvokimo. Adomas ir Ieva – vyras ir moteris – sena kaip pasaulis tema, tačiau kiekviena jaunuolių karta ją sprendžia vėl ir vėl iš naujo. Mes norime kalbėti dar ryškesniu aspektu – apie vyro kelionę iki savo moters. Programa siekiama į šią temą pažvelgti per mokslinį, poetinį, mitologinį žanrą – kaip skirtingai yra traktuojamas vienas ir tas pats reiškinys, kaip, tarkime, mitas gali atspindėti ir padėti suprasti praeities kartų požiūrį į vyro ir moters santykius. Nagrinėdami Biblijinį Adomo ir Ievos sukūrimą ar Antikos mitologinį pasakojimą apie vyro ir moters atsiradimą, atskleisime, kodėl mūsų laikus pasiekė idėja apie tobulos antros pusės paieškas ir kaip tai atsispindi žmonių santykiuose. Toliau pereinama prie šių dienų naujųjų „mitologinių“ pasakojimų, pvz., kokį santykių naratyvą perteikia šiuolaikinė populiarioji muzika (nagrinėjami skirtingas santykių kūrimo formas pristatantys kūriniai). Trumpai aptariami vyro ir moters ypatumai yra kvietimas ne į konkurenciją ar susipriešinimą, bet į tarpusavio bendradarbiavimą ir papildomumą. Pristatoma meilės, kaip abipusės dovanos, idėja. Kalbama apie kiekvieno vyro ir moters kaip unikalaus asmens vertę ir orumą. Pabrėžiama, jog jaunas žmogus pirmiausiai turėtų formuotis pats kaip asmenybė ir tik tada, turėdamas ką duoti ir dovanoti kitam, žengtų toliau – į romantinį santykį. Panaudotas ir asmeninis liudijimas apie santykių kūrimo etapus, išryškinant stereotipų pasekmes bei kviečiant ieškoti savo autentiško santykių kūrimo būdo. Temos edukatoriai yra prityrę ir žinomi lektoriai. Jų veiklos sritis visuomenėje – meilės etikos, santykių ir lytiškumo temos. Dirbdami su jaunais žmonėmis mokyklose, stovyklose ir ugdymo seminaruose, sukaupė didelę patirtį ugdydami atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į tarpusavio santykius, šeimos kūrimą, grįstą pagarba ir atsakomybėmis. Lektoriai yra prityrę ir žinomi lektoriai. Jų veiklos sritis visuomenėje – meilės etikos, santykių ir lytiškumo temos. Dirbdami su jaunais žmonėmis mokyklose, stovyklose ir ugdymo seminaruose, sukaupė didelę patirtį ugdydami atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į tarpusavio santykius, šeimos kūrimą, grįstą pagarba ir atsakomybėmis. Ričardas yra parašęs knygą „Meilės pamokos: kad nemylėtume kaip idiotai“. Skirta 10–12 klasėms