Projekto „Vilko ašara“ finansavimas

Projekto „Vilko ašara“ finansavimas

Džiaugiamės Lietuvos kultūros tarybai parėmus projektą „Vilko ašara”.  Tikimės jau vasarą pakviesti į naujos knygos pristatymą ir edukacines dirbtuves.

„Vilko ašara” – 9-13 metų vaikams skirtas patarlių ir priežodžių projektas, kurio pagrindinis veikėjas yra vilkas. Lietuviškas patarles ir priežodžius papildys angliški atitikmenys. Leidinį puoš jaunosios kartos atstovės Emilijos Čypaitės iliustracijos.

Jau yra išėjęs patarlių ir priežodžių rinkinys “Jei su lapėm prasidėsi…”, kurį šmaikščiom iliustracijom papuošė pradedanti menininkė Gustė Bačiulytė. Gustės iliustracijų paroda susilaukė didžiulio dėmesio “Kultūros naktis 2020” programoje.

PAMĖGINČIAUS 5-asis GIMTADIENIS!

PAMĖGINČIAUS 5-asis GIMTADIENIS!

Sausio mėnesį VšĮ Pamėginčius švenčia jau 5-ąjį gimtadienį! Norime jį paminėti kartu su Jumis! Tad skelbiame nuotraukų pasakų motyvais KONKURSĄ! Šiuo pandemijos laikotarpiu, norėtume sulaukti viltingų pasakų, pvz. kai trečiajam broliui Jonui kažkas pavyksta. Kviečiame iliustruoti pasirinktų pasakų ištraukas, jas nufotografuojant. O labiausiai pavykusiomis jūsų fotografijomis pasidalinsime Fb paskyroje. Siųskite savo iliustracijas adresu

info@pamegincius.lt

iki sausio 31 d. Būkite kūrybiški ir nesustokite mėginti!

Negirdėta neregėta pasaka

Gi aš einu einu per mišką ir pamačiau drevę. Prilipęs žiūriu — toj drevėj geneliai. Aš tuoj į drevę įlindau, visus genelius išmušinėjau, nusipešiau, išsiskrodžiau, susikūriau ugnelę, nusvilinau, išsikepiau ir suvalgiau. Lendu iš tos drevės laukan — gi nebegaliu išlįsti. Parėjau namo, atsinešiau kirvelį, prasikirtau didesnę skylę ir išlindau laukan. Ir vėl einu einu per tą mišką, klausaus ir girdžiu: trata, braška, barška, švilpia, atūžia tiesiai į mane. Žiūriu žiūriu — devynios stirnos viena koja bešokančios. Aš per tą koją pokšt, ta kojelė triokšt ir nulūžo. Aš stirnų galveles nusukinėjau, kailelius nusimausčiau ir einu. Vėl einu einu per tą mišką, girdžiu: spengia, bimbia, kaukia, čypia, švilpia.

Žiūriu žiūriu — devyni vilkai vieną bitę bepjauną. Aš tuos vilkus nugainiojau, tą bitelę susigavau ir nešuosi. Ta bitelė man prinešė pilnas stirnenas medaus. Toliau einu einu ir priėjau plačią upę. Kai ėjau per lieptą — ir įlūžau, man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito. Ką aš darysiu? Man saldaus vandenėlio gaila palikti, o neturiu kuo gerti. Gi mąsčiau mąstęs, nusivožiau nuo galvos kaukolėlę ir pradėjau gerti tą vandenėlį. Gėriau gėriau, kol saldus buvo, visą išgėriau ir vėl einu. Ir ėmė visi žmonės iš manęs juoktis. Aš dar žvalgausi, ko jie čia iš manęs juokiasi,— gi sako: „Žiūrėk, žmogau, tau ant galvos kaukolės nebėra!” Aš kapt sau su ranka — ir įsmego visi pirštai į smegenis. Nusispjovęs grįžtu atgal, pasiėmiau savo kaukolėlę, užsidėjau ant galvos ir einu. Man dar buvo likusios trys stirnenos pilnos medaus, o septyniose — tiktai vieni koriai. Aš iš tų korių nusilipdžiau kumeliukę ir joju. Prijojau prie smuklės — neturiu kuo kumeliukės pririšti; gluosnio šaką nusilaužiau, prismeigiau, toji ir stovi. Įėjau į vidų — tuščia. Einu prie savo kumelaitės, gi žiūriu — tas gluosnis, kur aš ją prismeigiau, išaugęs ligi pat dangaus. Aš tuo gluosniu pradėjau lipti, lipau lipau ir įlipau į dangų. Tuoj tas savo tris stirnenas su medum nunešęs atidaviau ponui dievui. Man ponas dievas dovanojo septynias karves. Aš tas karves varausi prie skylės, kur įlipau į dangų. Gi žiūriu — mano kumelaitė su visu gluosniu paėjus į šalį. Na, manau sau, ką dabar aš darysiu? Nusivariau tas karves pas šventą Petrą, su juo sumainiau į penkis maišus pelų. Iš tų pelų pradėjau vyti virvę, vijau vijau ir nusivijau, Įsibedžiau baslį, prisirišau tą virvę ir leidžiuosi žemyn. Leidausi leidausi ir pritrūkau virvės, tai ir kybau ore. Atjojo arklininkai, susikūrė po manim ugnį. Kaip sprogo ugnies sprogulė į mane ir išdegė man užpakaly drevę. Atlėkė bitės, susimetė į tą drevę ir prinešė medaus. Aš viena ranka į virvę įsikibęs turiuos, o antra ranka medų kabinu. Kabinau kabinau, matai, ir labai sunkus palikau, virvė man nutrūko, ir nukritau į pragarą.

Kūrybinės dirbtuvės „Miesto montažai“ Anykščių bibliotekoje

Kūrybinės dirbtuvės „Miesto montažai“ Anykščių bibliotekoje

Pristatome kūrybines dirbtuves, kurias įkvėpė dailininko Vlado Žiliaus (1939-2012) fotografijų paroda „Amsterdamas 1980“. Ši paroda susilaukė didžiulio žiūrovų susidomėjimo Nyderlanduose. Tikimės ir Jus šios fotografijos, darytos prieš 40 metų, įkvėps kūrybai. Siųskite savo miesto montažus Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai adresu: vaikai.avb@gmail.com. Juos paviešins biblioteka socialiniame tinkle, o 2021 m. sausio mėn., trijų kūrinių, surinkusių daugiausia patiktukų, autoriai bus apdovanoti prizais, kuriuos bus galima atsiimti Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje. Savo kurtus miestų montažus siųskite iki gruodžio 30 d. Nepamirškite parašyti savo vardo, pavardės ir kiek jums metų. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Konferencijos „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“ programa

Konferencijos „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“ programa

Mirties tikrovė šiandienos visuomenėje vis labiau ignoruojama. Dažnai stengiamasi mąstyti ir gyventi taip, tarsi mūsų egzistencija šiame pasaulyje nesibaigtų. Sergančiojo šeima ir draugai, panašiai kaip ir visas ligoninės personalas, neretai visomis išgalėmis nori užmaskuoti ar paslėpti mirtį. Jiems mirtis reiškia visa ko pabaigą ir liudija žmogaus likimo absurdiškumą. Tada ir laidotuvių apeigos tampa dramatiška atsisveikinimo scena ir nepatogiu gyvenimo trapumo priminimu. Krikščionybė tvirtina, kad žmogus yra sukurtas neperskiriamai kaip kūnas ir siela ir jam lemta amžinai gyventi, taigi krikščionis neturi nusiminti „kaip tie, kurie neturi amžinojo gyvenimo vilties“ (1 Tes 4, 13).

Konferencija „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“ skirta kelti klausimus apie laidotuvių tradicijos kismą, kaip jis vyksta, kokios formuojasi naujos tradicijos. Nevengsime ir karantininio laikotarpio aktualijų paveikusių gyvybės ir mirties prasmių horizontus.

Konferencijos programa:

9:45 – 10.10 Registracija
10.10 – 10.30 Sveikinimo žodis
10.30 – 11.15 Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“
11.15 – 12.00 Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“
12:00 – 14.00 Pietų pertrauka
14.00 – 14.45 Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”
14.45 – 15.15 Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius

Prašome registruotis paspaudus šią nuorodą.  Konferencijos išvakarėse dalyviams registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu išsiųsime prisijungimo nuorodą. Pageidaujantiems išduosime dalyvio pažymėjimus.

Renginio dalyvio mokestis – 10 eur.

G. Bačiulytės iliustracijų paroda Kultūros nakties programoje

G. Bačiulytės iliustracijų paroda Kultūros nakties programoje

Mūsų jaunosios kartos atstovės Gustės Bačiulytės iliustracijų knygai „Jei su lapėm prasidėsi…“ paroda įtraukta į Kultūros nakties specialiąją programą! Kviečiame rugsėjo 25 d. nuo 19 val. iki 01 val. į A. ir A. Tamošaičių galeriją „Židinys“ (Dominikonų g. 15/1). Parodoje eksponuojamos iliustracijos leidiniui, kurį sudaro lietuvių ir anglų kalbos patarlės bei priežodžiai, kurių pagrindinė veikėja yra lapė. Gustės piešiniai nuotaikingai ir taikliai atskleidžia lapės charakterį smulkiosios tautosakos kūriniuose. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

https://kulturosnaktis.lt/portfolio/jei-su-lapem-prasidesi-tai-tiktai-bedos-turesi/

Pasirodė nauja lietuvių–danų patarlių knyga

Pasirodė nauja lietuvių–danų patarlių knyga

Skubame pasidžiaugti ką tik iš spaustuvės dar kvepianti dažais atkeliavo naujoji lietuvių-danų patarlių knyga „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Man lærer så længe man lever“, kurią iliustravo Dusetų meno mokyklos, Molėtų menų mokyklos, Utenos meno mokyklos ir Vilniaus Šilo mokyklos moksleiviai, taip pat jų bendraamžiai iš dviejų Danijos mokyklų: Kristofferskolen ir Præstelundskolen. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame visiems iliustratoriams ir jų nuostabiems mokytojams Svetlanai Raugienei, Eugenijui Raugui, Linai Dieninei, Jolantai Žalalienei, Rasai Leonavičiūtei, Ilonai Bartkienei, Danutei Burbienei, Jūratei Mitalienei, Andriui Nakraševičiui, Dovilei Aukščiūnienei ir Danutei Važgėlienei. O taip pat dideliausias AČIŪ mūsų partneriams ir rėmėjams Draudimo brokerių rūmams, UADBB “Rizikos cesija”, “Danske Bank”, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetui ir Lietuvos Respublikos ambasadai Danijoje. Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.