Naujienos
2019-06-18 „Tremtinio užrašai" pasiekė Elektrėnų savivaldybės biblioteką
 

Įgyvendinant projektą „Knyga „Tremtinio užrašai" Rytų Lietuvos viešosioms bibliotekoms", kurį parėmė Lietuvių Fondas, Algimanto Katiliaus knygos „Tremtinio užrašai“ pasiekė Elektrėnų savivaldybės biblioteką ir rajono bibliotekas.

 

Šio projekto tikslas - pristatyti knygas tremties tema į Rytų Lietuvos viešąsias bibliotekas ir stiprinti istorinę atmintį bei tautinį sąmoningumą tarp Rytų Lietuvos jaunimo.

 

Algimanto Katiliaus „Tremtinio užrašai" – tai aštuoniolikmečio dienoraščiai, kuriuose jaunuolis aprašo savo gyvenimo įvykius pabėgus iš Sibiro ir pradėjus mokytis Utenos berniukų gimnazijoje. Čia jis tampa ne vieno kraupaus įvykio to meto Lietuvoje ir dviejų masinių trėmimų (1948 ir 1949 m.) liudininku. KGB nepalieka ramybėje Algimanto ir jo šeimos narių – 1951 m. areštuoja ir nuteisia trejiems metams lagerio už pabėgimą iš tremties. Autorius dienoraštį vėl pradeda rašyti grįžęs iš lagerio. Knyga iliustruota nuotraukomis ir KGB dokumentais, saugomais Lietuvos ypatingajame archyve.

 

Lietuvių Fondas yra Ilinojaus valstijoje (JAV) įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Nuo pat įsikūrimo 1962 metais Lietuvių Fondas siekia įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus. Per visą gyvavimo laikotarpį įvairiems lietuviškiems projektams LF skyrė daugiau kaip 20 milijonų JAV dolerių paramos bei stipendijų. Tarp jų, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 metais, Lietuvių Fondo  skirta vienkartinė 1 milijono 354 tūkstančių JAV dolerių parama Lietuvos kultūros ir švietimo institucijoms.

Daugiau apie Fondą skaitykite: http://www.lithuanianfoundation.org/LT/apie-lf/