Susisiekime

Aptarsime visus jums rūpimus klausimusskambinkite tel.:+370 656 19583 arba rašykite stovyklos@pamegincius.lt

Medicininė pažyma ar jos kopija.
Pasirašyta sutartis su tėvais (globėjais).
Sutartį pasirašysime vietoje, atvykus į stovyklą.
Apmokėjimo internetu patvirtinimo kopija arba mokėjimo pavedimo kopiją atsiųskite el. paštu. Mokesčio už stovyklą grynais pinigais nepriimame.
Mokėti tėvams reikia pavedimu į nurodytą sąskaitą:
VšĮ „Pamėginčius“ Įmonės kodas 304163574
a/s LT30 7300 0101 4564 9284 Swedbank, AB
Mokėjimo paskirtyje nurodykite vaiko vardą, pavardę bei pamainą, kurioje užsiregistravote.

Jei Jūsų vaikas vartoja gydytojų priskirtus medikamentus, apie tai būtinai informuokite stovyklos vadovę ir suteikite jai visą reikalingą informaciją dėl vaikui paskirtų medikamentų vartojimo.
Taip pat būtinai informuokite, jeigu vaikas yra alergiškas, turi kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių reikia vaikui naudoti/vartoti specialius kremus, vaistus ar priemones. Tokiomis priemonėmis, vaistais ir kremais privalo pasirūpinti tėveliai bei užtikrinti, kad vaikas juos turėtų su savimi ir savarankiškai mokėtų naudotis. Mes galime vaikams tik priminti apie specialių kremų,vaistų ar priemonių naudojimą/vartojimą.
Mobilieji telefonai vaikams stovykloje nėra būtini. Mes, iškilus problemai, visada informuosime tėvelius patys. Atsinešus mobilųjį telefoną į stovyklą, vaikas yra atsakingas už jį.
Rekomenduojame vaikams į stovyklą neduoti pinigų.
Jei Jūsų vaikas yra alergiškas konkretiems maisto produktams, prašome informuoti iš anksto ir pažymėti tai sutartyje.
Vaikai į visos dienos stovyklą priimami nuo 9.00 - 9.30 val. ir privalo būti paimti iš stovyklos 16.45 - 17.00 val.
Maitinimą stovykloje užtikriname 3 (tris) kartus per dieną: lengvus užkandžius ryte, pietus ir vakarienę.
Atsitikus bėdai, pametus daiktus ar turint bet kokių neatidėliotinų klausimų, kreipkitės į stovyklos vadovę, kuri suteiks pagalbą ir informaciją.
Jeigu Jūsų vaikas tą dieną neatvyks į stovyklą, prašome ryte apie tai pranešti stovyklos vadovei.
Jei savo vaiką patikėsite atsiimti giminėms, ar kitiems asmenims, privalote apie tai pranešti stovyklos vadovei.

Vaikai turi atvykti su atitinkama tos dienos orui apranga ir patogia avalyne. Būtina įdėti stovyklautojui buteliuką geriamo vandens.
Neužmirškite purškalo nuo vabzdžių ir kremo nuo saulės.

STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Stovyklos metu laikytis drausmės bei grupės kuratorių ir lektorių nurodymų;
2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;
3. Dalyvauti užsiėmimuose;
4. Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą;
5. Stovyklos metu nerūkyti ir nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių bei kitų svaiginančių medžiagų;
7. Nevartoti energetinių gėrimų ir kitų žalingų gėrimų;
8. Nevalgyti traškučių, nelukštenti saulėgrąžų;
9. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be grupės kuratoriaus leidimo;
10. Be grupės kuratoriaus draudžiama eiti į kitas patalpas;
11. Be grupės kuratoriaus leidimo neiti prie vandens telkinių, upės. Nesimaudyti upėje be grupės kuratoriaus leidimo ir priežiūros;
12. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
13. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti vadovui;
14. Negalima keiktis, triukšmauti ar nepagarbiai kalbėti;
15. Nepadorus elgesys draudžiamas;
16. Nedaryti moralinės arba fizinės žalos sau ir kitiems vaikams (grasinimai, įžeidinėjimai, patyčios, vagystės, muštynės ir kt.);
17. Atlyginti vasaros stovyklos metu Organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą;
18. Nešiukšlinti;
19. Nelaužyti žalių medelių,

Į STOVYKLĄ VEŽTIS DRAUDŽIAMA:
1. Alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, narkotikus ir kitas svaiginamąsias, psichotropines, narkotines medžiagas;
2. Nereikalingus vaistus;
3. Energetinius gėrimus ir kitus žalingus gėrimus;
4. Traškučius, saulėgrąžas bei kitokį nesveiką maistą;
5. Gyvūnus, paukščius;
6. Brangius daiktus;
7. Sprogstamąsias medžiagas, ginklus;

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Atlyginti Organizatoriui nuostolius, jei jų vaikas stovyklos metu savo veiksmais padarytų žalos stovyklos metu naudojamam turtui.
2. Laiku atvežti ir pasiimti vaiką iš stovyklos, taip pat pasiimti vaiką, jei vaikas yra išsiunčiamas iš stovyklos už netinkamą elgesį
3. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti kiekvieną pamainos dieną 9.00 - 9.30. val. ir išvykti 16.45 - 17.00.
4. Vaikui turint specifinių poreikių (sveikatos, kalbos, bendravimo ar pan.), būtina informuoti stovyklos vadovę.